Výchovné a vzdělávací programy

Projektový den ve výuce

Napsáno od Dita Synková dne . Zveřejněno v Uncategorised.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM A VÝVOJ VZDĚLÁVÁNÍ

(Výzva č. 02 _20_080 Šablony III, mimo hlavní město Praha,

- Rozvojové aktivity MŠ - 3.I/9 Projektový den ve výuce

- Extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ  - 3.II/12 Projektový den ve výuce)

 

Projektový den ve výuce

Komu programy poskytujeme?

- dětem z MŠ

- žákům 1. - 3. třídy ZŠ

 

Projektová témata:

- vyberte si z nabízených témat:

 

- sdělte nám vámi zamýšlené téma (je potřebný delší čas na přípravu z důvodu přípravy a
   výroby pomůcek)

 

Kdo bude program připravovat?
- zástupce ze statku
- pedagog z MŠ

Oba se podílí na stanovení cílů projektu, přípravě výchovně – vzdělávací části projektu, zajištění organizačních záležitostí, vzájemné metodické pomoci, realizaci projektu a jeho dokumentaci.

 

Úhrada?

Hrazeno z projektu dle podmínek stanovených projektem.