Výchovné a vzdělávací programy

PROJEKTOVÝ DEN MIMO ŠKOLU

Napsáno od Dita Synková dne . Zveřejněno v Uncategorised.

 

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM A VÝVOJ VZDĚLÁVÁNÍ

(Šablony II a III, volitelná aktivita Projektový den mimo školu)

Projektový den na statku Horní Dvůr Luhačovice

Proč volit toto místo?

- svou polohou je zajímavé z krajského a regionálního hlediska

- program vedou odborníci z pedagogické praxe a dalších oborů

- ideální místo pro děti:

 

Kdo bude program připravovat?

- zástupce ze statku

- pedagog z MŠ nebo ZŠ

Oba se podílí na stanovení cílů projektu, přípravě výchovy - vzdělávací části projektu, zajištění organizačních záležitostí, vzájemné metodické pomoci, realizaci projektu, jeho dokumentaci a interním sdílení.

 

Úhrada?

Hrazeno z projektu podle podmínek stanovených projektem.